Zakládáte novou restauraci a trápí vás realizace a výběr potřebného vybavení?

Nabízíme poradenskou službu pro  investory v gastronomickém odvětví.

Chcete investovat do restaurace, máte byznys plán, ale nevíte si rady s realizací, nebo na ni nemáte čas, popřípadě nemáte dost zkušeností?

Potřebujete vypracovat projekt kuchyně či kompletní restaurace a nevíte kde začít?

Pomůžeme vám zvolit kvalitní a ekonomicky zajímavé vybavení s ohledem na vaši představu prodeje pokrmů, charakteristiku provozu, velikost prostorů vaší restaurace a finančních prostředků investora.

Můžeme využít našich partnerů, kteří zajišťují distribuci gastro-vybavení, nebo pro vás zajistit konkurz dodavatelů gastro-techniky.

Ceník poradenství

Hledáte tým a jeho vedoucí pracovníky do vaší restaurace?

Nedaří se vám výběr schopného personálu pro vaši restauraci?

Nedaří se vám vybrat kvalifikovaného vedoucího pracovníka, provozního nebo šéfkuchaře?

Pomůžeme vám vybrat, popřípadě vytipovat personál podle jeho schopností a znalostí v restauračním provozu. Popřípadě doučit personál vyšší formě pohostinských služeb a jejich prezentace před klienty.

Ceník poradenství

Design jídel a jejich výrobní postup je  dobré vyvíjet a neustále zlepšovat.

Menu v restauraci je vhodné několikrát ročně upravit a obměňovat nabízené pokrmy.

Současně je přizpůsobovat ročnímu období a návštěvnosti hostů.

Je ekonomicky zajímavé upravit sortiment nabídky na cílenou klientelu s ohledem na sezónní úbytek nebo nárůst hostů.

Pomůžeme vám zlepšit úroveň vašich služeb a nabídku pokrmů upravit tak, aby se vaši hosté stále rádi vraceli a měli možnost průběžně ochutnat pokrmy z vašich nových, sezonních nabídek pokrmů.

Ceník poradenství

Potřebujete zavést program HACCP do provozu?

Co vlastně znamená HACCP ?

HACCP je zkratka anglického názvu Hazard Analysis and Critical Control Points. Ve světě se používá jako systém preventivních opatření, sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Zajistíme pro vaši restauraci HACCP:

  • provedení analýzy nebezpečí
  • stanovení kritických bodů
  • stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
  • vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech
  • stanovení nápravného opatření, které bude použito ve chvíli, kdy výsledky sledování ukazují ztrátu ovládání určitého kritického bodu
  • stanovení ověřovacích postupů s cílem potvrdit, že systém pracuje účinně
  • zavedení evidence a dokumentace, zahrnující všechny postupy a záznamy přiměřené výše zmíněným principům a jejich aplikacím

Systém evidence v rámci systému HACCP by měl zahrnovat zejména:

  • dokumentaci o výrobní činnosti provozovatele, specifikaci výrobku, popis technologických postupů, analýzu nebezpečí včetně ovládacích opatření, stanovení kritických bodů, kritických mezí, postupů sledování, stanovení nápravných opatření a časový harmonogram ověřovacích postupů a vnitřních auditů.
  • záznamy o modifikaci systému, o sledování v kritických bodech, o překročení kritických mezí, o výsledcích vnitřních auditů, o nakládání s pokrmem či nápojem vyrobeným nesprávně.

Ceník poradenství