Charakteristika rautu

Rauty patří k nejoblíbenější formě společenského setkání spojeného s pohoštěním. Umožňují lehce navázat kontakty se zajímavými lidmi a dávají hostům volnost pohybu. Pro všechny hosty nemusí být místo k sezení, postačí odpovídající počet míst, u kterých se mohou hosté střídat. Nabízené pokrmy a nápoje se připravují na tzv. nabídkové stoly (studený, teplý, nápojový), kde si hosté pokrmy sami vybírají a obsluha jim pouze pomáhá. Vhodný sortiment rautu je potřeba zvolit podle doby konání, příležitosti a způsobu konzumace. Většinou se raut pořádá pro společnost s 20 – 40 hosty, pro které se počítá s jedním obsluhujícím.