Servírované menu

Servírované menu se řídí stanoveným protokolem a podává se pouze předem dohodnuté menu. Doba konání pro servírované menu je poledne nebo večer. Pozvaní hosté sedí u společné tabule podle předepsaného zasedacího pořádku. Na začátku, popřípadě během
hostiny, se pronášejí slavnostní přípitky. Obsluhující personál má společné nástupy a odchody.